benzetme

is.
1. benzetmek 动名词
2. 文́ 寓意, 譬喻, 讽喻
3. 临摹

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • benzetme — is. 1) Benzetmek işi 2) ed. Bir şeyin niteliğini anlatmak için o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, benzeti, teşbih Bütün tumturaklı sözleri, bütün az rastlanır benzetmeleri tekrarladı. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • çe — benzetme edatı, II I, 207bkz: ça …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • TANZİR — Benzetme. Benzetilme. Nazire yapma. * Bir yazının şekil ve mâna bakımından benzerini yazma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • teşbihte hata olmaz (veya olmasın) — 1) benzetme yapılırken bundan alınılmamasını istemek için kullanılan bir söz 2) benzetme yapılırken dikkatli olunmalıdır anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • benzetebilmek — i, e Benzetme imkânı veya olasılığı bulunmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • benzeti — is., ed. Benzetme Birleşik Sözler benzeti ressamı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • benzetilmek — nsz Benzetme işine konu olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • benzetiş — is. Bir şeyi başka bir şeye benzetme işi veya biçimi Hoşa gidecek benzetişler buluyorlar, gülümsüyorsunuz. N. Ataç …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • benzetmeli — sf. İçinde benzetme bulunan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • edebî sanat — is., ed. Edebiyatta anlatımı zenginleştirmek, renklendirmek ve daha çarpıcı bir duruma getirmek için temelde benzetme esasına dayalı söz ve manaya bağlı anlatım inceliği ve özelliği …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kıyasi — sf., esk., Ar. ḳiyāsī 1) Uygulama ve benzetme ile elde edilen 2) Kurala göre yapılmış, kurallı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.